"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

VAR, BGL, Zekerheid vooraf, of nog wat anders?

Opdrachtgevers en ZZP’ers zijn zo langzamerhand de kluts kwijt over de inhoud van de verandering die, in het kader van de fiscale toetsing van hun relatie, op hun afkomt. Blijft de VAR gehandhaafd, worden het vragenlijsten die door beiden moeten worden ingevuld in een webmodule (BGL) of wordt het het op 20 april 2015 gepresenteerde alternatief van “zekerheid vooraf” op basis van door de Belastingdienst vooraf “goedgekeurde” modellen van Overeenkomsten Van Opdracht?

Van-werk-naar-werk-traject niet in strijd met WNT?

De doorbetaalde periode van non-activiteit, die voorafgaat aan een ontslag wegens een impasse in de arbeidsrelatie is niet in strijd met de WNT oordeelde de rechtbank Overijssel op 13 maart 2015. Deze uitspraak is voor de praktijk van belang omdat er nog nauwelijks jurisprudentie over de toepassing van de WNT is.

De ‘gedwongen’ vrijwilligheid; mediation bij situatieve arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Nagegaan wordt in hoeverre er echt sprake is van vrijwilligheid als een mediationtraject wordt aangevangen in het kader van (situatieve) arbeids¬ongeschiktheid en re-integratie. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer een re-integratie- respectievelijk een meewerkingsverplichting hebben om de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Equal pay niet voor werknemers met arbeidsbeperking

Als uitlenende organisatie ben je, op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), verplicht uitgeleend personeel qua arbeidsvoorwaarden gelijk te behandelen als vast personeel in dienst van de inlenende organisatie. Hiervan kan bij cao worden afgeweken.

Werk en Zekerheid WeetjeZ© nr. 2: Ketenregeling en ‘anti draaideur-bepaling’ voor gemeenteambtenaren worden binnenkort aangepast/ingevoerd, maar hoe zit dat nou?

Zoals in de vorige WeetjeZ©  is gemeld, wordt de ketenregeling in de cao 2013-2015 (artikel 2:4 CAR-UWO) per 1 juli 2015 aangepast. Daarmee is de CAR-UWO (de “cao” voor gemeenteambtenaren) in lijn met het Burgerlijk Wetboek (BW). Tegelijkertijd wordt het overgangsrecht in artikel 2:6 CAR aangepast.

Defensie maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

De rechtbank Overijssel oordeelde op 24 februari 2015 dat de  bepaling in het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, die vaststelt dat het recht op een wachtgelduitkering op 65 jaar eindigt, buiten toepassing dient te blijven.

Werk en Zekerheid WeetjeZ© nr. 1: Niet voor ambtenaren?

De Wet Werk en Zekerheid wijzigt het ontslagrecht, de regels rondom de inzet van flexibele arbeid en sociale zekerheid (o.a. de Werkloosheidswet) ingrijpend, maar gelden al deze wijzigingen ook voor ambtenaren?

Mediation in het ambtenarenrecht

Voor mediation in het ambtenarenrecht is, in tegenstelling tot het civiele arbeidsrecht en mediation in geschillen tussen burger en overheid, geen specifiek boek te vinden. Met deze bijdrage wordt geprobeerd enigszins te voorzien in deze lacune.

Rechtbank legt bom onder rechtspositie openbaar onderwijs

De Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs behoort niet tot de openbare dienst.  De ontslagen medewerker is dus geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet oordeelde  de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht op, 5 februari 2015.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.