"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Strafontslag en toch WW-uitkering? Kan (nie) waar zijn! Duur foutje

Bij zeer ernstig plichtsverzuim krijgt een ambtenaar strafontslag (ontslag op staande voet) en soms, zoals op kerstavond 2014 blijkt, zelfs een WW-uitkering. Feiten bekend? Overheidswerkgevers moeten voortvarend doorpakken anders wordt het strafontslag alsnog een duur ontslag.

Nationale Politie discrimineert arbeid gehandicapte politieman

Het College voor de Rechten van de Mens (CvRM) oordeelde op 11 december 2014 dat het niet plaatsen van een agent, met een lichte beperking, als Generalist GGP Verkeer discriminatie is op grond van (arbeids)handicap.

Algemeen automatiseringsprobleem is een handicap

Op 11 november 2014 heeft het College van de Rechten van de Mens geoordeeld dat een algemeen automatiseringsprobleem een handicap is. Wat betekent dit oordeel voor het ambtenarenrechtelijke ontslag wegens disfunctioneren ,“ontslag anders dan” ex artikel 8:6 CAR/UWO?

Normalisering rechtspositie ambtenaren; Eerste Kamer kritisch

De Tweede Kamer heeft begin 2014 zonder al te veel gemor ingestemd met het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. De Eerste Kamer is opvallend kritisch over het wetsvoorstel.

Erfgenamen / nabestaanden werknemer hebben recht op ontbindingsvergoeding

De Hoge Raad heeft op 3 oktober 2014 geoordeeld dat de erfgenamen / nabestaanden van een werknemer, die overlijdt voor het overeengekomen tijdstip van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, recht hebben op de toegekende ontbindingsvergoeding.

Kantonrechtersformule en verrekening pensioen

De Rechtbank Overijssel, sector Kanton, oordeelt op 12 maart 2014 ondermeer dat de redelijkheid en billijkheid mee brengt dat op de ontbindingsvergoeding in mindering wordt gebracht het bovenwettelijk deel dat werkneemster ontvangt en de doorlopende pensioenverplichting van werkgever jegens werkneemster.

Wet aanpassing bestuursprocesrecht en wijzigingen Besluit proceskosten bestuursrecht

Met de Wet aanpassing bestuurster (WAP) wordt met ingang van 1 januari 2013 de Algemene wet bestuursrecht op een aantal onderdelen aangevuld, verbeterd en vereenvoudigd (Stb. 2012, 682 en 684). Alles staat in het bijzonder in het teken van een zo efficiënt en effectief mogelijke finale geschillenbeslechting. Gepubliceerd in Stb. 2012, 682, 683 en 684, 1 januari 2013

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.