Wie zijn wij

Stuiver & Weijling Advocaten is specialist op het terrein van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en juridische aspecten van personeels- en organisatievraagstukken. Naast ons werk voor het reguliere bedrijfsleven, werken wij specifiek voor werkgevers en werknemers/ambtenaren bij de overheid, in de zorg en het onderwijs. Wij kennen dit speelveld als geen ander.

Openheid door het delen van kennis en transparantie over kosten en opbrengsten. Doortastend door het maken van snelheid (altijd een reactie binnen 8 werkuren!) en het weglaten van overbodige franje en vakjargon. We zeggen waar het op staat en doen wat nodig is.

Wij denken in oplossingen. Daarbij kiezen we in eerste instantie altijd voor overleg. Als overleg niet wil vlotten, moet soms een doorbraak worden geforceerd. Dat doen wij altijd samen met u, op basis van een gedegen risicoanalyse en een gezamenlijk gekozen strategie. U heeft daarbij aan ons een stevige partner in arbeidszaken. Wij laten niet los.

Voor overleg zetten wij onze eigen mediator in, of een mediator uit ons netwerk. Partijen zoeken tijdens de mediation naar een oplossing voor hun kwestie. Dat hoeft geen uitgediept arbeidsconflict of een, al in (hoger) beroep verkerende, procedure te zijn. De kracht van mediation is dat partijen er vrijwillig voor kiezen om in overleg en “aan de hand van” een mediator, zelf, op korte termijn en tegen ‘geringe’ kosten, een duurzame maatwerkoplossing te vinden voor hun kwestie.


Wat wij doen

Overheid

Als u werkt bij het Rijk, een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), een provincie, een gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een waterschap, de politie, de rechterlijke macht, of defensie, dan bent u ambtenaar met een ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of een benoeming als politiek ambtsdrager. De rechtspositie van ambtenaren verschilt wezenlijk van die van niet ambtelijke werknemers naar burgerlijk recht. Wij zijn de specialist op dit rechtsgebied. Wij helpen werkgevers en werknemers, ambtenaren en politieke ambtsdragers.

Meer lezen

Zorg

Als u in de zorg werkt, of werkgever in de zorg bent, dan weet u één ding. In de zorg is alles net even anders dan in de “gewone” wereld. Wij hebben de specialistische kennis van de specifieke rechtsposities in de zorg, maar ook van de bijzondere arbeidsomstandigheden, financieringsstromen en samenwerkingsvormen. Wij ontzorgen.

Lees meer

Onderwijs

Of u nu onderwijs geeft, of ontvangt. Wie verstrikt raakt in een conflict in het onderwijs, raakt al gauw ook verstrikt in een woud aan regels en procedures. Het onderwijsveld is complex. Wij kennen de weg en wijzen de weg.

Lees verder

WNRA

De invoering van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) betekent dat het merendeel van medewerkers met een ambtelijke aanstelling met de inwerkingtreding van de Wnra (1 januari 2020) een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gekregen. Dat heeft  gevolgen voor besluiten die u moet nemen.

 

Stuiver & Weijling Advocaten heeft samen met Dijkgraaf Advocaten en Van Meer Juridische Zaken en Advocatuur het “Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA)” opgericht. Het KNRA biedt kennis en modulair onderwijs aan, die helpt de Wnra werkbaar en effectief in te voeren.

Maak kennis met KNRA.

Arbeidsongeschiktheid

Een ambtenaar die in 2018 of 2019 langdurig arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte, heeft een ontslagbescherming van ten minste twee jaar. Omdat de Wnra per 1 januari 2020 ingevoerd is, betekent dit dat het medisch ontslag van die ambtenaar naar burgerlijk arbeidsrecht moet worden afgewikkeld. Wij leggen u uit wat dit  voor het HRM-beleid in uw organisatie betekent.

Procesrecht

Alle HRM-medewerkers en arbeidsjuristen in uw organisatie werkten tot 1 januari 2020 met het ambtenarenrecht en bestuursprocesrecht. Na 1 januari 2020 is het dat civiele arbeidsrecht en het burgerlijk procesrecht. Dat betekent een grootschalige herscholingsoperatie. Hoe gaat u dat doen?

Strafontslag

Realiseert u zich dat als u in 2019 een ambtenaar voorwaardelijk strafontslag heeft opgelegd met een proeftijd van twee jaar, het nog maar zeer de vraag is of aan die proeftijd na invoering van de Wnra nog enige werkzaamheid toekomt. Wij leggen u haarfijn uit hoe hiermee om te gaan.


Mediation

 

mediaton boeken

Als u vindt dat een ander, of een groep, u dwarsboomt of ergert, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsinhoud, arbeidsverhouding, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden, kunt u, als ambtenaar/werknemer, de hulp van de (ambtenaren)rechter inroepen. Als werkgever kunt u (rechtspositionele) maatregelen nemen. Beiden kunt u ook kiezen voor mediation. Immers, kwesties rondom bijvoorbeeld ziekte en arbeidsgeschiktheid, integriteit, (dis)functioneren en ontslag en alle daarmee samenhangende ergernissen hoeven niet per se tot juridische procedures te leiden. Veel mediations eindigen in afspraken waardoor procedures worden voorkomen, of op korte termijn worden beëindigd.

meer lezen

 


Recente artikelen

Voor wie wij werken

Wij werken onder andere voor werkgevers en ambtenaren/werknemers bij het rijk, zelfstandige bestuursorganen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies, waterschappen, KvK’s, politie, defensie, rechterlijk macht, bedrijfsleven, scholen, universiteiten, bibliotheken, stichtingen, verenigingen, maatschappen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen.

Heeft u een vraag over uw juridische situatie? Wij nemen alle tijd voor een gesprek.

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.