Deze website maakt gebruik van cookies
om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Wie zijn wij

Stuiver & Weijling Advocaten is specialist op het terrein van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en juridische aspecten van personeels- en organisatievraagstukken. Naast ons werk voor het reguliere bedrijfsleven, werken wij specifiek voor werkgevers en werknemers/ambtenaren bij de overheid, in de zorg en het onderwijs. Wij kennen dit speelveld als geen ander.

Openheid door het delen van kennis en transparantie over kosten en opbrengsten. Doortastend door het maken van snelheid (altijd een reactie binnen 8 werkuren!) en het weglaten van overbodige franje en vakjargon. We zeggen waar het op staat en doen wat nodig is.

Wij denken in oplossingen. Daarbij kiezen we in eerste instantie altijd voor overleg. Als overleg niet wil vlotten, moet soms een doorbraak worden geforceerd. Dat doen wij altijd samen met u, op basis van een gedegen risicoanalyse en een gezamenlijk gekozen strategie. U heeft daarbij aan ons een stevige partner in arbeidszaken. Wij laten niet los.

Voor overleg zetten wij onze eigen mediator in, of een mediator uit ons netwerk. Partijen zoeken tijdens de mediation naar een oplossing voor hun kwestie. Dat hoeft geen uitgediept arbeidsconflict of een, al in (hoger) beroep verkerende, procedure te zijn. De kracht van mediation is dat partijen er vrijwillig voor kiezen om in overleg en “aan de hand van” een mediator, zelf, op korte termijn en tegen ‘geringe’ kosten, een duurzame maatwerkoplossing te vinden voor hun kwestie.


Wat wij doen

Overheid

Als u overheidswerkgever bent, of werkt bij het Rijk, een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), een provincie, een gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een waterschap, de politie, de rechterlijke macht, of defensie, dan bent u ambtenaar of misschien wel politiek ambtsdrager. De rechtspositie van ambtenaren verschilt wezenlijk van die van werknemers naar burgerlijk recht. Wij zijn de specialist op dit rechtsgebied.

Meer lezen

Zorg

Als u in de zorg werkt, of werkgever in de zorg bent, dan weet u één ding. In de zorg is alles net even anders dan in de “gewone” wereld. Wij hebben de specialistische kennis van de specifieke rechtsposities in de zorg, maar ook van de bijzondere arbeidsomstandigheden, financieringsstromen en samenwerkingsvormen. Wij ontzorgen.

Lees meer

Onderwijs

Of u nu onderwijs geeft, of ontvangt. Wie verstrikt raakt in een conflict in het onderwijs, raakt al gauw ook verstrikt in een woud aan regels en procedures. Het onderwijsveld is complex. Wij kennen de weg en wijzen de weg.

Lees verder

 

mediaton boeken

Mediation

Als u vindt dat een ander, of een groep, u dwarsboomt of ergert, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsinhoud, arbeidsverhouding, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden, kunt u, als ambtenaar/werknemer, de hulp van de (ambtenaren)rechter inroepen. Als werkgever kunt u (rechtspositionele) maatregelen nemen. Beiden kunt u ook kiezen voor mediation. Immers, kwesties rondom bijvoorbeeld ziekte en arbeidsgeschiktheid, integriteit, (dis)functioneren en ontslag en alle daarmee samenhangende ergernissen hoeven niet per se tot juridische procedures te leiden. Veel mediations eindigen in afspraken waardoor procedures worden voorkomen, of op korte termijn worden beëindigd.

meer lezen

 


Recente artikelen

Door klachten over pestgedrag niet serieus te nemen handelt werkgever verwijtbaar

In een uitspraak van 17 februari 2017 van de Rechtbank Amsterdam, oordeelt de kantonrechter in een ontbindingsverzoek van de werkgever (SVB), dat werkneemster niet (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld, omdat zij de zware beschuldigingen aan het adres van collega’s over pestgedrag niet hard kon maken. De SVB vond het uiten van de ongefundeerde beschuldigingen niet professioneel. De kantonrechter is van oordeel dat de SVB verwijtbaar handelde door geen onderzoek naar de beschuldigingen te doen.

Normalisering van de ambtenaar

Op 8 november 2016 was het zover; de Eerste Kamer gaf groen licht  aan de Wet normalisering rechtspositie van de ambtenaren (Wnra) . Op 20 januari 2017 informeerde Minister Plasterk de Tweede Kamer over het implementatietijdpad. Kort en goed komt het er op neer dat de Wnra, tegelijk met alle invoerings- en aanpassingswetgeving (die ook weer door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen), met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt.

Voor wie wij werken

Wij werken onder andere voor werkgevers en ambtenaren/werknemers bij het rijk, zelfstandige bestuursorganen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies, waterschappen, KvK’s, politie, defensie, rechterlijk macht, bedrijfsleven, scholen, universiteiten, bibliotheken, stichtingen, verenigingen, maatschappen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen.

Heeft u een vraag over uw juridische situatie? Wij nemen alle tijd voor een gesprek.

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.