Deze website maakt gebruik van cookies
om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Wie zijn wij

Stuiver & Weijling Advocaten is specialist op het terrein van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en juridische aspecten van personeels- en organisatievraagstukken. Naast ons werk voor het reguliere bedrijfsleven, werken wij specifiek voor werkgevers en werknemers/ambtenaren bij de overheid, in de zorg en het onderwijs. Wij kennen dit speelveld als geen ander.

Openheid door het delen van kennis en transparantie over kosten en opbrengsten. Doortastend door het maken van snelheid (altijd een reactie binnen 8 werkuren!) en het weglaten van overbodige franje en vakjargon. We zeggen waar het op staat en doen wat nodig is.

Wij denken in oplossingen. Daarbij kiezen we in eerste instantie altijd voor overleg. Als overleg niet wil vlotten, moet soms een doorbraak worden geforceerd. Dat doen wij altijd samen met u, op basis van een gedegen risicoanalyse en een gezamenlijk gekozen strategie. U heeft daarbij aan ons een stevige partner in arbeidszaken. Wij laten niet los.

Voor overleg zetten wij onze eigen mediator in, of een mediator uit ons netwerk. Partijen zoeken tijdens de mediation naar een oplossing voor hun kwestie. Dat hoeft geen uitgediept arbeidsconflict of een, al in (hoger) beroep verkerende, procedure te zijn. De kracht van mediation is dat partijen er vrijwillig voor kiezen om in overleg en “aan de hand van” een mediator, zelf, op korte termijn en tegen ‘geringe’ kosten, een duurzame maatwerkoplossing te vinden voor hun kwestie.


Wat wij doen

Overheid

Als u overheidswerkgever bent, of werkt bij het Rijk, een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), een provincie, een gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een waterschap, de politie, de rechterlijke macht, of defensie, dan bent u ambtenaar of misschien wel politiek ambtsdrager. De rechtspositie van ambtenaren verschilt wezenlijk van die van werknemers naar burgerlijk recht. Wij zijn de specialist op dit rechtsgebied.

Meer lezen

Zorg

Als u in de zorg werkt, of werkgever in de zorg bent, dan weet u één ding. In de zorg is alles net even anders dan in de “gewone” wereld. Wij hebben de specialistische kennis van de specifieke rechtsposities in de zorg, maar ook van de bijzondere arbeidsomstandigheden, financieringsstromen en samenwerkingsvormen. Wij ontzorgen.

Lees meer

Onderwijs

Of u nu onderwijs geeft, of ontvangt. Wie verstrikt raakt in een conflict in het onderwijs, raakt al gauw ook verstrikt in een woud aan regels en procedures. Het onderwijsveld is complex. Wij kennen de weg en wijzen de weg.

Lees verder

 

mediaton boeken

Mediation

Als u vindt dat een ander, of een groep, u dwarsboomt of ergert, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsinhoud, arbeidsverhouding, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden, kunt u, als ambtenaar/werknemer, de hulp van de (ambtenaren)rechter inroepen. Als werkgever kunt u (rechtspositionele) maatregelen nemen. Beiden kunt u ook kiezen voor mediation. Immers, kwesties rondom bijvoorbeeld ziekte en arbeidsgeschiktheid, integriteit, (dis)functioneren en ontslag en alle daarmee samenhangende ergernissen hoeven niet per se tot juridische procedures te leiden. Veel mediations eindigen in afspraken waardoor procedures worden voorkomen, of op korte termijn worden beëindigd.

meer lezen

 


Recente artikelen

De wijzigingen in de Arbowet

In onze praktijk is opgevallen dat de recente wijzigingen van de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet), die de positie van werknemers versterkt, nog maar matig bekend is. Wij proberen daar met deze bijdrage iets te doen.
Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet betrekt werkgevers en werknemers meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer; waarbij de nadruk ligt op preventie.

Payroll-overeenkomst leidt niet tot ambtelijke aanstelling

De HRM-afdelingen van ambtelijk Nederland slaken een zucht van verlichting. Er werd met enige spanning afgewacht hoe de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zou aankijken, tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 2 augustus 2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:6699). De rechtbank had daarin uitgemaakt dat de arbeidsrelatie met een medewerker die op basis van payrollovereenkomst werkzaam was bij een gemeente, diende te worden aangemerkt als een ambtelijk aanstelling. De CRvB heeft op 18 mei jl.  in hoger beroep het oordeel van de rechtbank Limburg verworpen (ECLLI:NL:CRVB:2017:1837). De payroll-overeenkomst moet niet worden gezien als een ambtelijke aanstelling, maar als een uitzendovereenkomst.

Voor wie wij werken

Wij werken onder andere voor werkgevers en ambtenaren/werknemers bij het rijk, zelfstandige bestuursorganen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies, waterschappen, KvK’s, politie, defensie, rechterlijk macht, bedrijfsleven, scholen, universiteiten, bibliotheken, stichtingen, verenigingen, maatschappen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen.

Heeft u een vraag over uw juridische situatie? Wij nemen alle tijd voor een gesprek.

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.