Dé ambtenaar blijft! Uitstel of afstel?

Vanaf de vorige eeuw en zeker de laatste vijf jaar wordt er intensief gedebatteerd over het afschaffen van de ambtenaar. Het dieptepunt in die discussie is het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” (Kamerstuk 32550), dat er toe moet leiden dat op termijn heel veel ambtenaren werknemer met een arbeidsovereenkomst worden.

Op 10 november 2015 zou dit initiatief wetsvoorstel door de Eerste Kamer plenair worden behandeld. Op 22 september 2015 hebben verscheidene senatoren zich al kritisch uitgelaten over dit voorstel. Kennelijk was die kritiek zo fundamenteel dat, namens de initiatiefnemers, op 5 november 2015 een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer is geschreven waarin aandacht is gevraagd voor de voortzetting van de behandeling van het voorstel. De initiatiefnemers melden dat “voor een adequate beantwoording van de door de leden van de Eerste Kamer in eerste termijn gestelde vragen de initiatiefnemers nog behoefte hebben aan overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokkenen. Daarvoor ontbreekt het hen nu aan voldoende tijd. In verband daarmee verzoeken zij de voortzetting van de behandeling tot nader order aan te houden.”      

Mag de ambtenaar rechtelijke (advies)praktijk dit vieren als een definitief afstel, voor de komende jaren, of is het slechts een uitstel? Wie het weet mag het zeggen, maar wij verwachten dat er nu tot 2017 niets zal veranderen.

LinkedIn 7197


Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.