"Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel."

(Marcus Tullius Cicero)

Publicaties

Wij vinden het belangrijk om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de rechtsvorming op ons vakterrein, oftewel wij schrijven boeken.

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties.

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid

De advocaten/juristen van ons kantoor werken als auteur/redacteur mee aan de Kluwer uitgave Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2023. Dit is een praktijkgericht en overzichtelijk naslagwerk. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Praktijkgids Ambtenarenrecht

Praktijkgids Ambtenarenrecht

De Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019 is een praktijkgericht en overzichtelijk naslagwerk. Deze actuele gids is uw gereedschap om problemen te voorkomen of op te lossen. Via een overzichtelijke indeling met de levensloop van de ambtenaar als uitgangspunt, is het ambtenarenrecht helder uiteengezet. Daarbij krijgt u veel tips en voorbeelden uit de rechtspraak en praktijk.

De ambtenaar Van aanstelling tot ontslag

De ambtenaar Van aanstelling tot ontslag

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij het aangaan en beëindigen van een ambtelijke arbeidsverhouding (aanstelling).

Reorganiseren doe je zo! Van houtskoolvoornemen tot ontslag in het ambtenarenrecht

Reorganiseren doe je zo! Van houtskoolvoornemen tot ontslag in het ambtenarenrecht

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij een reorganisatie in een ambtelijke arbeidsverhouding. Ook de effecten van de “Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008-2012 van 11 oktober 2011” zijn in deze pocket verwerkt.

PZ-Gids voor de overheid

PZ-Gids voor de overheid

VAN AANSTELLING TOT PENSIOEN

De personeelsfunctionaris bij de overheid krijgt veel vragen op zich afgevuurd waarop hij graag snel antwoord wil geven zonder langdurig uitzoekwerk. Zowel vragen met betrekking tot relevante wet- en regelgeving, als vragen over de praktische uitvoering ervan.

De Ontslagmythe van het ambtenarenrecht Ontslag wegens disfunctioneren of plichtsverzuim; het kàn altijd!

De Ontslagmythe van het ambtenarenrecht Ontslag wegens disfunctioneren of plichtsverzuim; het kàn altijd!

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij het beoordelen van (dis)functioneren en vermeend plichtsverzuim in een ambtelijke arbeidsverhouding. Indien de aangereikte do’s en don’ts worden gevolgd, kan het ontslag zomaar houdbaar blijken te zijn. Een garantie kan u niet worden gegeven. Het is immers de rechter die de voorgehouden casus uiteindelijk beoordeelt.

Ziekengeld en ontslaguitkering “goudgerande regelingen” voor ambtenaren bestaan niet.

Ziekengeld en ontslaguitkering “goudgerande regelingen” voor ambtenaren bestaan niet.

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij de sociale zekerheid voor een ambtenaar.

Help, een ambtenarenrecht procedure! De Algemene wet bestuursrecht op maat gesneden voor de ambtenaar.

Help, een ambtenarenrecht procedure! De Algemene wet bestuursrecht op maat gesneden voor de ambtenaar.

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij het procederen in ambtenarenzaken. Naast inzicht in de Algemene wet bestuursrecht is ook inzicht in de merites van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep vereist. Dit omdat de Centrale Raad van Beroep de hoogste bestuursrechter is in sociale zekerheidszaken en ambtenarenzaken en uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen afwijken van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Kortom, procederen in ambtenarenzaken is een eigen specialisme.

Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation

Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation

Een onderzoek naar de ‘gedwongen’ vrijwilligheid van mediation in het kader van de verplichtingen van de werkgever en werknemer bij situatieve arbeidsongeschiktheid.

Aspecten van Ambtenarenrecht, handreikingen voor rechtspositionele vraagstukken, 6e druk

Aspecten van Ambtenarenrecht, handreikingen voor rechtspositionele vraagstukken, 6e druk

Aspecten van Ambtenarenrecht biedt al een kleine 20 jaar concrete handreikingen om rechtspositionele problemen mee aan te pakken. De praktijkervaring van de auteurs staat garant voor tal van voorbeelden die het ambtenarenrecht voor u inzichtelijk maken.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.