Werk en Zekerheid WeetjeZ© nr. 1: Niet voor ambtenaren?

De Wet Werk en Zekerheid wijzigt het ontslagrecht, de regels rondom de inzet van flexibele arbeid en sociale zekerheid (o.a. de Werkloosheidswet) ingrijpend, maar gelden al deze wijzigingen ook voor ambtenaren?

De wijzigingen in het ontslagrecht en de flexibele arbeid (o.a. opeenvolgende reeks tijdelijke aanstellingen) zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en gelden daarom niet voor  ambtenaren en hun werkgevers. Het BW is namelijk niet van toepassing op ambtenaren. Voor hen gelden door de overheidswerkgevers vastgestelde rechtspositiebesluiten zoals het ARAR (voor Rijksambtenaren) en de CAR/UWO (voor gemeente ambtenaren). Pas na het inwerking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is (als ingangsdatum van deze wet wordt vooralsnog uitgegaan van 1 januari 2017) vallen ambtenaren ook onder het BW en zijn de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid ook op hen van toepassing. Zolang dat niet het geval is, moeten overheidswerkgevers de WWZ-bepalingen met eigen regelgeving in de verschillende rechtsposities opnemen.

Let op!
Voor gemeenteambtenaren heeft de VNG op 11 september 2014 het principeakkoord Cao gemeenten 2013-2015 bekrachtigd, waarin een commitment wordt uitgesproken naar de afspraken zoals deze in het sociaal akkoord van april 2013 inzake de WW en in de Wet Werk en Zekerheid zijn vastgelegd. Bij de uitwerking van de cao 2013-2015 wordt voor wat betreft de ketenregeling de CAR/UWO (artikel 2:4) per 1 juli 2015 aangepast, zodat deze bepalingen in lijn zijn met het BW.

De regels zoals opgenomen in het BW ten aanzien van de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht bij nuluren- en min-maxcontracten en de tijdige aanzegging van de afloop van tijdelijke contracten (ingegaan per 1 januari 2015) en de veranderingen in het ontslagrecht (per 1 juli 2015) zijn dus vooralsnog niet direct van toepassing op ambtenaren.

De wijzigen in de Werkloosheidswet (verkorting uitkeringsduur en verlenging van de opbouwperiode) worden tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 gefaseerd ingevoerd.
De verplichting om na een half jaar werkloosheid alle beschikbare arbeid te verrichten, gaat in op 1 juli 2015.
Deze wijzigingen gaan op de genoemde data gelden voor alle werknemers en dus ook voor de ambtenaren.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.