Werk en Zekerheid WeetjeZ© nr. 2: Ketenregeling en ‘anti draaideur-bepaling’ voor gemeenteambtenaren worden binnenkort aangepast/ingevoerd, maar hoe zit dat nou?

Zoals in de vorige WeetjeZ©  is gemeld, wordt de ketenregeling in de cao 2013-2015 (artikel 2:4 CAR-UWO) per 1 juli 2015 aangepast. Daarmee is de CAR-UWO (de “cao” voor gemeenteambtenaren) in lijn met het Burgerlijk Wetboek (BW). Tegelijkertijd wordt het overgangsrecht in artikel 2:6 CAR aangepast.

Door deze wijzigingen wordt, vanaf 1 juli 2015, een keten van elkaar opvolgende dienstverbanden met onderbrekingen van niet meer dan 6 maanden, na de derde verlenging (kortom vanaf de vierde verlenging) óf een duur van meer dan twee jaar van rechtswege omgezet in een vast dienstverband. Op een keten van dienstverbanden, die is gestart vóór 1 juli 2015, blijft op grond van het overgangsrecht (artikel 2:6), het ‘oude’ artikel 2:4 (waarbij het overschrijden van een termijn van 36 maanden geldt) van toepassing, mits er tussen de twee opvolgende aanstellingen, op of na 1 juli 2015, een onderbreking zit van 6 maanden of minder.

Omdat de nieuwe maximale aanstellingsduur van twee jaar per 1 juli 2015 gelijk is aan de huidige maximale aanstellingsduur voor ‘aanstellingen bij wijze van proef’, wordt de “proeftijdaanstelling” niet meer afzonderlijk geregeld in artikel 2:4 CAR. Dit betekent niet dat ‘aanstellingen bij wijze van proef’ tot het verleden gaan behoren. Ook na 1 juli 2015 mag de proefneming als grondslag (en intentie) voor de tijdelijke aanstelling nog steeds worden gehanteerd.

De ‘anti-draaideur bepaling’ in artikel 2:4 lid 4 CAR is het sluitstuk van de gewijzigde regelgeving over opeenvolgende dienstverbanden. Geregeld wordt dat de arbeidsrechtelijke gevolgen van opeenvolgende dienstverbanden, die een ambtenaar heeft met verschillende werkgevers (zoals uitzendbureaus, payroll bedrijven of detacheringsbureaus), waarbij binnen dezelfde organisatie feitelijk (in hoofdzaak) dezelfde werkzaamheden worden verricht, voor rekening komen van de werkgever bij wie de overschrijding van grenzen plaatsvindt.
Artikel 2:4 lid 4 CAR heeft geen betrekking op de situatie waarin een ambtenaar bij gemeente A uit dienst gaat en vervolgens bij gemeente B in dienst treedt.

Ook na de invoering van het vernieuwde artikel 2:4 CAR blijft het mogelijk om een medewerker op basis van één aanstelling voor een langere periode dan 24 maanden aan te stellen. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt bij zodanig unieke werkzaamheden, dat van de gemeente niet verwacht wordt dat ze deze kennis en kunde op een structurele basis in huis heeft.

Let op!
De in het Burgerlijk Wetboek opgenomen ‘aanzegplicht’, waarbij de werkgever schriftelijk uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, van 6 maanden of langer, van rechtswege eindigt, moet aangeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet, is vooralsnog niet van toepassing op gemeenteambtenaren.

Ook voor rijksambtenaren is de ‘nieuwe’ ketenregeling vooralsnog niet van toepassing. Er ligt wel een voorstel van drs. S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, voor het opstarten van het overleg over een nieuwe cao. De bonden willen echter pas praten wanneer het Rijk eerst een loonsverhoging van 0,8% heeft doorgevoerd. Overigens is de ‘anti-draaideur-bepaling’ al in de rechtspositie voor rijksambtenaren (artikel 6, lid 7 ARAR) opgenomen.

Publicaties

Introductie van publicaties, en dit is de bijhorende tekst. Deze publicaties hebben allemaal iets bijzonders, net als deze zin. Van begin tot e

Praktijkgids Ambtenarenrecht

Ziekengeld en ontslaguitkering “goudgerande regelingen” voor ambtenaren bestaan niet.

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij de sociale zekerheid voor een ambtenaar.

Meer info
Praktijkgids Ambtenarenrecht

De ambtenaar Van aanstelling tot ontslag

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij het aangaan en beëindigen van een ambtelijke arbeidsverhouding (aanstelling).

Meer info

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.