Defensie maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

De rechtbank Overijssel oordeelde op 24 februari 2015 dat de  bepaling in het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, die vaststelt dat het recht op een wachtgelduitkering op 65 jaar eindigt, buiten toepassing dient te blijven.

Wat speelt er?

Een ambtenaar die wordt ontslagen kan in bepaalde gevallen naast de WW-uitkering ook aanspraak maken op een bovenwettelijke aanvullende en na wettelijke uitkering. Doorgaans gelden deze bovenwettelijke uitkeringen bij ontslag op grond van reorganisatie, functionele ongeschiktheid en bij ontslag op andere gronden (verstoorde verhoudingen). De bovenwettelijke aanvullende uitkering vult de WW aan tot een bepaald percentage van het ongemaximeerde dagloon. De bovenwettelijke na wettelijke uitkering start na het einde van de WW-duur en is gebaseerd op de leeftijd en ambtelijke diensttijd van de ambtenaar op de ontslagdatum.

Toen de AOW-leeftijd in Nederland nog 65 jaar was, was in de verschillende rechtspositieregelingen van overheden bepaald, dat de na wettelijke uitkering, ook wel wachtgeld genoemd, eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Door de getrapte verhoging van de AOW naar 67 jaar zou dat kunnen betekenen dat een ambtenaar, die op basis van zijn leeftijd en diensttijd eigenlijk recht heeft op een na wettelijke uitkering die langer duurt dan tot zijn 65ste, op zijn 65ste wordt geconfronteerd met de beëindiging van zijn na wettelijke uitkering. Dat speelde in deze zaak. De rechtbank Overijssel acht dat in strijd met artikel 3 van de Wet gelijke behandeling bij leeftijd bij de arbeid, artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 1 van de Grondwet.

Ter vergelijking. Een ambtenaar van 50 jaar die ten gevolge van het ontslag, op basis van leeftijd en diensttijd voorafgaande aan het ontslag, een na wettelijke  uitkering van 5 jaar toegekend heeft gekregen, kan hij deze volledige genieten tot zijn 55ste. Indien de ambtenaar 62 jaar zou zijn en ook een na wettelijke uitkering van 5 jaar toegekend zou hebben gekregen, dan eindigt deze uitkering op grond van het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie op de leeftijd van 65 jaar. De tweede ambtenaar wordt geconfronteerd met een inkomensval tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is discriminatie op grond van leeftijd.

De rechtbank volgt met zijn uitspraak een eerder oordeel van het College voor de rechten van de Mens van 1 september 2014 (oordeel 2014-105).

In de meeste rechtspositiereglementen bij de overheid is inmiddels opgenomen, dat de (na-wettelijke) uitkering eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo niet bij Defensie ten tijde van het besluit dat hier speelde.
Conclusie: indien de wetgever niet doet wat hij moet doen, hebben we nog de onafhankelijk rechter. De rechtbank Overijssel greep dan ook in. De rechter heeft zelf in de zaak voorzien en bepaald dat de uitkering eerst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, AOW.

Bron: rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBOVE:2015:974

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.