Equal pay niet voor werknemers met arbeidsbeperking

Als uitlenende organisatie ben je, op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), verplicht uitgeleend personeel qua arbeidsvoorwaarden gelijk te behandelen als vast personeel in dienst van de inlenende organisatie. Hiervan kan bij cao worden afgeweken.

Een dergelijk afwijking was tot 30 maart 2015 geregeld in de ABU-cao, waarin is bepaald dat gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst de specifieke beloningsregels uit de ABU-cao van toepassing zijn.

Per 30 maart 2015 wordt in de ABU-cao echter het zogenaamd “equal pay” ingevoerd. Dat wil zeggen dat de uitzendkracht, die door een uitzendonderneming aan een inlener ter beschikking wordt gesteld, hetzelfde loon dient te krijgen als de vergelijkbare “vaste” werknemer van opdrachtgever. Ook in de nieuwe  ABU-cao is een aantal uitzonderingen opgenomen:

1. Ten aanzien van uitzendkrachten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan gedurende ten hoogste één jaar het wettelijke minimumloon worden betaald. Denk aan langdurig werklozen (meer dat één jaar werkloos) en doelgroepen uit de Participatiewet (bijstandsgerechtigden, voorheen Wajongers en WSW-ers). In de nieuwe ABU-cao wordt deze groep geduid als de allocatiegroep.
2. Op uitzendkrachten die ingevolge een cao of Sociaal Plan door een uitzendonderneming worden begeleid naar nieuw werk blijft het loongebouw van de ABU-cao van toepassing. In de nieuwe ABU-cao wordt deze groep de transitiegroep genoemd.

3. Op uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst van het uitzendbureau zijn, kan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst ervoor worden gekozen om het loongebouw van de ABU-cao toe te passen.

In de “andere” uitzend-cao, de NBBU-cao, is equal pay al langer ingevoerd. Ook daar geldt een uitzondering voor uitzendkrachten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In het Sociaal Akkoord is vastgelegd dat overheid en private werkgevers in de periode 2015-2016 125.000 banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet.

Met deze wijziging van de ABU-cao kan de banengroei voor deze doelgroep mogelijk voor een belangrijk deel in de uitzendbranche gerealiseerd worden. Er is inmiddels al een maatschappelijke discussie op gang gekomen ten aanzien van de vraag of de instromers, met dit tijdelijke werk wel echt zo goed af zijn.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.