Deze website maakt gebruik van cookies
om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

123 … en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren staat in het Staatsblad!

Helaas zo eenvoudig is het niet: 123 …

Meer lezen

De gemoederen rond de transitievergoeding; vervolg

De Hoge Raad hoeft zich toch nog niet uit te laten over de vraag of het uitsluiten van AOW-gerechtigden van het recht op een transitievergoeding, leeftijdsdiscriminatie oplevert.

Meer lezen

Door klachten over pestgedrag niet serieus te nemen handelt werkgever verwijtbaar

In een uitspraak van 17 februari 2017 van de Rechtbank Amsterdam, oordeelt de kantonrechter in een ontbindingsverzoek van de werkgever (SVB), dat werkneemster niet (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld, omdat zij de zware beschuldigingen aan het adres van collega’s over pestgedrag niet hard kon maken. De SVB vond het uiten van de ongefundeerde beschuldigingen niet professioneel. De kantonrechter is van oordeel dat de SVB verwijtbaar handelde door geen onderzoek naar de beschuldigingen te doen.

Meer lezen

Normalisering van de ambtenaar

Op 8 november 2016 was het zover; de Eerste Kamer gaf groen licht  aan de Wet normalisering rechtspositie van de ambtenaren (Wnra) . Op 20 januari 2017 informeerde Minister Plasterk de Tweede Kamer over het implementatietijdpad. Kort en goed komt het er op neer dat de Wnra, tegelijk met alle invoerings- en aanpassingswetgeving (die ook weer door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen), met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt.

Meer lezen

Transitievergoeding blijft de gemoederen bezig houden!

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) hebben werknemers, bij een dienstverband van minimaal twee jaar, recht op een transitievergoeding, maar soms ook niet. In ieder geval blijft de transitievergoeding de gemoederen flink bezighouden. Aan de ene kant ontstaan er ‘slapende dienstverbanden’ met langdurig zieke werknemers waardoor de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Aan de andere kant hoeft er geen transitievergoeding betaalt te worden aan AOW-gerechtigden. Is er in het laatste geval niet sprake van leeftijdsdiscriminatie; moet er dan niet alsnog een transitievergoeding worden betaald?

Meer lezen

Na ontslag kun je niet zomaar alles zeggen over je (ex-)werkgever

In een recent gepubliceerde uitspraak in kort geding (civiel) van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2016:3371) moest de voorzieningenrechter zich uitlaten over de vraag of een ex-docent Economie van een schoolinstelling voor voortgezet onderwijs een verbod kon worden opgelegd om (al dan niet in de media) mondeling of schriftelijk uitlatingen te doen, waarin hij één of meer (oud)werknemers van de instelling en overige gelieerde personen van onrechtmatigheden en/of strafbaar handelen beschuldigt, dan wel suggereert dat daarvan sprake is geweest.

Meer lezen

Newsflash! Ambtenaren worden vandaag massaal ontslagen, of toch niet?

Niet alleen in de VS is het election day, ook Nederland kiest vandaag: voor het behoud van ambtenaren, of het normaliseren van hun rechtspositie.

Meer lezen

Wijzigingen dagloonbesluit werknemersverzekeringen: hoger dagloon voor bepaalde groep WW-gerechtigden

Per 1 december 2016 wordt het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Stb. 2016, 390) aangepast vanwege het dagloonverlagend effect, dat voor bepaalde groepen WW-gerechtigden is ontstaan door de invoering van de inkomensverrekening van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015.

Meer lezen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, stemming Eerste Kamer op 8 november 2016

Op 27 september 2016 en 25 oktober 2016 heeft de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren plaatsgevonden.

Meer lezen

De revival van de draaideur bij de Rijksoverheid en een gevoelige overstap naar ander werk

Met ingang van 10 oktober 2016 is voor de Rijksoverheid, op grond van de Gedragscode Integriteit Rijk 2016, het stringente draaideurbeleid geschrapt en nieuw beleid geformuleerd voor een gevoelige overstap naar ander werk. Per deze datum is het weer mogelijk om voormalige ambtenaren, na het eindigen van hun aanstelling, als externe krachten in te huren; zelfs voor het werk wat zij, ten tijde van hun aanstelling, ook deden. In een nieuw stukje beleid doet de code een beroep op ambtenaren die een gevoelige overstap kiezen voor een andere werkgever of ondernemerschap.

Meer lezen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.