"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel compensatie transitievergoeding

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen, dit kort nadat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 al had ingestemd met het wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (en bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden). Vanaf 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

De wijzigingen in de Arbowet

In onze praktijk is opgevallen dat de recente wijzigingen van de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet), die de positie van werknemers versterkt, nog maar matig bekend is. Wij proberen daar met deze bijdrage iets aan te doen.
Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet betrekt werkgevers en werknemers meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer; waarbij de nadruk ligt op preventie.

Payroll-overeenkomst leidt niet tot ambtelijke aanstelling

De HRM-afdelingen van ambtelijk Nederland slaken een zucht van verlichting. Er werd met enige spanning afgewacht hoe de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zou aankijken, tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 2 augustus 2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:6699). De rechtbank had daarin uitgemaakt dat de arbeidsrelatie met een medewerker die op basis van payrollovereenkomst werkzaam was bij een gemeente, diende te worden aangemerkt als een ambtelijk aanstelling. De CRvB heeft op 18 mei jl.  in hoger beroep het oordeel van de rechtbank Limburg verworpen (ECLLI:NL:CRVB:2017:1837). De payroll-overeenkomst moet niet worden gezien als een ambtelijke aanstelling, maar als een uitzendovereenkomst.

Workshop dossiervorming in het (nieuwe) ambtenarenrecht

Het ambtelijke ontslagrecht zal drastisch wijzigen als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing op de (meeste) ambtenaren. In die discussie wordt nog wel eens vergeten dat alles begint bij een goed dossier. In het civiele arbeidsrecht is dat niet anders. In deze workshop staan we stil bij dossiervorming als basis voor verbetering van functioneren of ontslag.

Stoornis van Asperger oorzaak van disfunctioneren

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) vernietigt in een uitspraak van 4 mei 2017 het ontslag van een ambtenaar wegens disfunctioneren, omdat het disfunctioneren zijn oorzaak vindt in ziekte, namelijk de stoornis van Asperger (ECLI:NL:CRVB:2017:1671).

De transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemer: het einde van het slapende dienstverband?

Op 7 februari 2017 heb ik aandacht besteed aan de oplopende gemoederen rondom de transitievergoeding. Werkgevers houden langdurig zieke werknemers in dienst via ‘slapende dienstverbanden’; mede om onder de uitbetaling van de transitievergoeding uit te komen. Om deze praktijk te beëindiging, is er inmiddels een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (en wegens bedrijfseconomische omstandigheden) aan werkgevers die deze vergoeding betalen.

De gemoederen rond de transitievergoeding; vervolg

De Hoge Raad hoeft zich toch nog niet uit te laten over de vraag of het uitsluiten van AOW-gerechtigden van het recht op een transitievergoeding, leeftijdsdiscriminatie oplevert.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.