"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

De revival van de draaideur bij de Rijksoverheid en een gevoelige overstap naar ander werk

Met ingang van 10 oktober 2016 is voor de Rijksoverheid, op grond van de Gedragscode Integriteit Rijk 2016, het stringente draaideurbeleid geschrapt en nieuw beleid geformuleerd voor een gevoelige overstap naar ander werk. Per deze datum is het weer mogelijk om voormalige ambtenaren, na het eindigen van hun aanstelling, als externe krachten in te huren; zelfs voor het werk wat zij, ten tijde van hun aanstelling, ook deden. In een nieuw stukje beleid doet de code een beroep op ambtenaren die een gevoelige overstap kiezen voor een andere werkgever of ondernemerschap.

Payrollovereenkomst blijkt ambtelijke aanstelling

In een zeer uitgebreid gemotiveerde uitspraak van 2 augustus 2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:6699  heeft de rechtbank Limburg zich gebogen over de vraag of een medewerker die bij de gemeente werkzaam is via een payrollconstructie een aanstelling heeft verworven. Een medewerker die bij de gemeente Heerlen werkzaam is via een payrollbedrijf  heeft volgens de rechtbank Limburg een ambtelijke aanstelling verworven. Gelet op het feit dat payrolling met name binnen de overheid een grote vlucht heeft genomen, kan deze uitspraak, zeker als de Centrale Raad van Beroep er in hoger beroep ook zo overdenkt, verstrekkende gevolgen hebben.

De datum is bekend!

De plenaire behandeling van het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” is op de agenda van de Eerste Kamer gezet.

Uitstel is nog geen afstel

De behandeling van het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” wordt voortgezet.

Ontslag “op andere gronden” staat onder druk

Het ontslag op andere gronden wordt in het ambtenarenrecht wel “het ventiel” op het systeem van gesloten ontslaggronden genoemd. Uit een aantal (recente) uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is af te leiden, dat de CRvB strenge eisen aan deze ontslaggrond stelt. Dat roept de vraag op hoeveel druk een arbeidsverhouding aan moet kunnen, voordat tot  een ontslag op andere gronden overgegaan kan worden.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.