"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Door klachten over pestgedrag niet serieus te nemen handelt werkgever verwijtbaar

In een uitspraak van 17 februari 2017 van de Rechtbank Amsterdam, oordeelt de kantonrechter in een ontbindingsverzoek van de werkgever (SVB), dat werkneemster niet (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld, omdat zij de zware beschuldigingen aan het adres van collega’s over pestgedrag niet hard kon maken. De SVB vond het uiten van de ongefundeerde beschuldigingen niet professioneel. De kantonrechter is van oordeel dat de SVB verwijtbaar handelde door geen onderzoek naar de beschuldigingen te doen.

Normalisering van de ambtenaar

Op 8 november 2016 was het zover; de Eerste Kamer gaf groen licht  aan de Wet normalisering rechtspositie van de ambtenaren (Wnra) . Op 20 januari 2017 informeerde Minister Plasterk de Tweede Kamer over het implementatietijdpad. Kort en goed komt het er op neer dat de Wnra, tegelijk met alle invoerings- en aanpassingswetgeving (die ook weer door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen), met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt.

Transitievergoeding blijft de gemoederen bezig houden!

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) hebben werknemers, bij een dienstverband van minimaal twee jaar, recht op een transitievergoeding, maar soms ook niet. In ieder geval blijft de transitievergoeding de gemoederen flink bezighouden. Aan de ene kant ontstaan er ‘slapende dienstverbanden’ met langdurig zieke werknemers waardoor de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Aan de andere kant hoeft er geen transitievergoeding betaalt te worden aan AOW-gerechtigden. Is er in het laatste geval niet sprake van leeftijdsdiscriminatie; moet er dan niet alsnog een transitievergoeding worden betaald?

Na ontslag kun je niet zomaar alles zeggen over je (ex-)werkgever

In een recent gepubliceerde uitspraak in kort geding (civiel) van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2016:3371) moest de voorzieningenrechter zich uitlaten over de vraag of een ex-docent Economie van een schoolinstelling voor voortgezet onderwijs een verbod kon worden opgelegd om (al dan niet in de media) mondeling of schriftelijk uitlatingen te doen, waarin hij één of meer (oud)werknemers van de instelling en overige gelieerde personen van onrechtmatigheden en/of strafbaar handelen beschuldigt, dan wel suggereert dat daarvan sprake is geweest.

De revival van de draaideur bij de Rijksoverheid en een gevoelige overstap naar ander werk

Met ingang van 10 oktober 2016 is voor de Rijksoverheid, op grond van de Gedragscode Integriteit Rijk 2016, het stringente draaideurbeleid geschrapt en nieuw beleid geformuleerd voor een gevoelige overstap naar ander werk. Per deze datum is het weer mogelijk om voormalige ambtenaren, na het eindigen van hun aanstelling, als externe krachten in te huren; zelfs voor het werk wat zij, ten tijde van hun aanstelling, ook deden. In een nieuw stukje beleid doet de code een beroep op ambtenaren die een gevoelige overstap kiezen voor een andere werkgever of ondernemerschap.

Payrollovereenkomst blijkt ambtelijke aanstelling

In een zeer uitgebreid gemotiveerde uitspraak van 2 augustus 2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:6699  heeft de rechtbank Limburg zich gebogen over de vraag of een medewerker die bij de gemeente werkzaam is via een payrollconstructie een aanstelling heeft verworven. Een medewerker die bij de gemeente Heerlen werkzaam is via een payrollbedrijf  heeft volgens de rechtbank Limburg een ambtelijke aanstelling verworven. Gelet op het feit dat payrolling met name binnen de overheid een grote vlucht heeft genomen, kan deze uitspraak, zeker als de Centrale Raad van Beroep er in hoger beroep ook zo overdenkt, verstrekkende gevolgen hebben.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.