Deze website maakt gebruik van cookies
om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, behandeling Eerste Kamer

Op 27 september 2016 heeft de aangekondigde eerste termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren plaatsgevonden.

Meer lezen

Payrollovereenkomst blijkt ambtelijke aanstelling

In een zeer uitgebreid gemotiveerde uitspraak van 2 augustus 2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:6699  heeft de rechtbank Limburg zich gebogen over de vraag of een medewerker die bij de gemeente werkzaam is via een payrollconstructie een aanstelling heeft verworven. Een medewerker die bij de gemeente Heerlen werkzaam is via een payrollbedrijf  heeft volgens de rechtbank Limburg een ambtelijke aanstelling verworven. Gelet op het feit dat payrolling met name binnen de overheid een grote vlucht heeft genomen, kan deze uitspraak, zeker als de Centrale Raad van Beroep er in hoger beroep ook zo overdenkt, verstrekkende gevolgen hebben.

Meer lezen

De datum is bekend!

De plenaire behandeling van het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” is op de agenda van de Eerste Kamer gezet.

Meer lezen

Foutje in vaststellingsovereenkomst leidt tot ‘AOW-hiaat’ van 21 maanden

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 mei 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:1830) het verzoek van een ambtenaar om herziening van een vaststellingsovereenkomst afgewezen. Hierdoor ontstaat voor deze ambtenaar, door de verhoging van de AOW-leeftijd, een gat van 21 maanden in zijn inkomen op het moment dat hij 65 jaar wordt.

Meer lezen

Uitstel is nog geen afstel

De behandeling van het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” wordt voortgezet.

Meer lezen

Ontslag “op andere gronden” staat onder druk

Het ontslag op andere gronden wordt in het ambtenarenrecht wel “het ventiel” op het systeem van gesloten ontslaggronden genoemd. Uit een aantal (recente) uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is af te leiden, dat de CRvB strenge eisen aan deze ontslaggrond stelt. Dat roept de vraag op hoeveel druk een arbeidsverhouding aan moet kunnen, voordat tot  een ontslag op andere gronden overgegaan kan worden.

Meer lezen

Het derde jaar WW voor gemeenteambtenaren wordt ‘gerepareerd’!

Op 31 maart 2016 heeft de VNG, naar aanleiding van de uitkomst van de ledenraadpleging, besloten de nieuwe cao Gemeenten, voor de periode 1 januari 2016 tot 1 mei 2017, te bekrachtigen. Naast een salarisverhoging van 3% voor 2016 voor de gemeenteambtenaren zijn er ook afspraken gemaakt over ‘reparatie’ van de versobering van de WW.

Meer lezen

1% administratief ziek houden; slim of risicovol?

Mijn werknemer is 100% hersteld, kan ik hem nog 1% administratief ziek houden? Het spiegelbeeld is, mijn werkgever houdt mij 1 procent ziek, mag dat? Is deze handelwijze slim, geoorloofd, of risicovol.

Meer lezen

Klokkenluiders krijgen een eigen huis

Klokkenluiders krijgen een eigen huis; het Huis voor Klokkenluiders. Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Daarmee krijgt de klokkenluider wettelijke bescherming en een instantie met vergaande onderzoeksbevoegdheden waar de klokkenluider met zijn meldingen terecht kan.

Meer lezen

ZZP-er krijgt vanaf 1 mei 2016 “zekerheid” vooraf

Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) en treedt per 1 mei 2016 in werking. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt per 1 mei 2016, op dat moment start de overgangsfase van één jaar waarin de Belastingdienst voornamelijk waarschuwend zal optreden. Na 1 mei 2017 wordt door de Belastingdienst scherper handhavend opgetreden.

Meer lezen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.