De Ontslagmythe van het ambtenarenrecht Ontslag wegens disfunctioneren of plichtsverzuim; het kàn altijd!

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij het beoordelen van (dis)functioneren en vermeend plichtsverzuim in een ambtelijke arbeidsverhouding. Indien de aangereikte do’s en don’ts worden gevolgd, kan het ontslag zomaar houdbaar blijken te zijn. Een garantie kan u niet worden gegeven. Het is immers de rechter die de voorgehouden casus uiteindelijk beoordeelt.

De aspecten die bij een disfunctionerende ambtenaar of een ambtenaar die zich aan plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt aan de orde zijn, worden bekeken door de bril van de gebruiker in de praktijk. U zoekt dan ook tevergeefs naar diepgravende en dogmatische beschouwingen. Wel krijgt u vele handreikingen voor de meest voorkomende vragen die bij (dis)functioneren en plichtsverzuim in het ambtenarenrecht een rol spelen.

In deze pocket wordt de schijnwerper gericht op het functioneren van de ambtenaar en het beoordelen daarvan. Er wordt ingegaan op de verschillende instrumenten die het bevoegd gezag daarbij ten dienste staan. Zo wordt een procedure aangereikt waarlangs kan worden gekomen tot het op een gedegen wijze, in een vastgelegd traject, documenteren van de wensen tot verbetering betreffende het functioneren van de ambtenaar. Ook worden handreikingen geboden om op een juridisch verantwoorde wijze te komen tot een houdbaar ontslag wegens functionele ongeschiktheid, indien is gebleken dat het traject, gericht op het verbeteren van het functioneren van de ambtenaar, niet het gewenste resultaat heeft. Eveneens wordt kort aandacht besteed aan het ontslag wegens medische ongeschiktheid. Daarnaast komen ook thema’s als klokkenluiden, e-mail en internet gebruik aan de orde.

Vervolgens wordt ook aandacht besteedt aan het ambtenarentuchtrecht, de ordemaatregelen die een overheidswerkgever heeft om de dienstuitvoering ordelijk en gedisciplineerd te laten verlopen en ontslag vanwege een onherroepelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf wegens een misdrijf.

Auteur:
mr. H.S.P. Stuiver

 


Verkrijgbaar bij:

De ontslagmythe van het ambtenarenrecht

De ontslagmythe van het ambtenarenrecht

bij Wolf Legal Publishers

Gerelateerde artikelen

Meer weten?

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.