Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid

De advocaten/juristen van ons kantoor werken als auteur/redacteur mee aan de Kluwer uitgave Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2023. Dit is een praktijkgericht en overzichtelijk naslagwerk. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Vanaf 1 januari 2020 geldt als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht. Voor ambtenaren werkzaam bij de veiligheidsregio’s, met uitzondering van de ambulancediensten, is de inwerkingtreding van de Wnra uitgesteld; voor hen blijft de CAR-UWO gelden.
Voor ambtenaren werkzaam in de sectoren rechterlijke macht, defensie en politie blijft de eenzijdige ambtelijke rechtspositie gehandhaafd. Ook politieke ambtsdragers en leden van Hoge Colleges van staat houden een aparte rechtspositie en vallen buiten de reikwijdte van deze uitgave.

Met de inwerkingtreding van de Wnra is de rechtspositie van (de meeste) ambtenaren fundamenteel gewijzigd. Het reguliere arbeids(proces)recht is van toepassing op ambtenaren, zij het dat voor hen nog wel een aantal specifieke bepalingen, zoals bijvoorbeeld het afleggen van de ambtseed, blijven gelden op grond van de Ambtenarenwet 2017. In deze uitgave heeft de redactie zich beperkt tot degenen die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid (Cao Rijk) en de Gemeenten (Cao Gemeenten).

In de Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid 2023 kruipen de auteurs als het ware in de huid van de gebruiker om deze direct toepasbaar gereedschap aan te reiken om problemen te voorkomen of adequaat op te lossen. De inhoud valt op door de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van voorbeelden aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is.

Deze praktijkgids is de opvolger van de Praktijkgids Ambtenarenrecht (laatste editie: 2019).

De gids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem de personeels- aangelegenheden behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of de HR-adviseur, maar is óók van belang voor de werknemer bij de overheid. Daarnaast kunnen ook andere adviseurs en beleidsmedewerkers die in de praktijk met de rechtspositie van overheidswerknemers te maken hebben, veel nuttige informatie uit deze gids halen. Tot slot is deze praktijkgids een prima startpunt voor studenten die het arbeidsrecht bij de overheid willen bestuderen.

#Wnra #praktijkgids #arbeidsrechtambtenaren #arbeidsrecht #overheid #gemeente #rijk #caorijk #caogemeenten #caosamenwerkendegemeentelijkeorgansiaties #caosgo


Verkrijgbaar bij:

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2023

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2023

bij Wolters Kluwer
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2023

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2023

bij Bol.com

Meer weten?

neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.