Reorganiseren doe je zo! Van houtskoolvoornemen tot ontslag in het ambtenarenrecht

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij een reorganisatie in een ambtelijke arbeidsverhouding. Ook de effecten van de “Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008-2012 van 11 oktober 2011” zijn in deze pocket verwerkt.

De aspecten die bij het reorganisatieproces van een overheidswerkgever een rol spelen worden bekeken door de bril van de gebruiker in de praktijk. U zoekt dan ook tevergeefs naar diepgravende en dogmatische beschouwingen. Wel krijgt u vele handreikingen voor de meest voorkomende vragen die bij een reorganisatie in het ambtenarenrecht een rol spelen.

In deze pocket komen een aantal specifieke reorganisatiethema’s aan de orde, waarmee elke ambtenaar en overheidswerkgever vroeg of laat wordt geconfronteerd. Aan bod komen rechten, verplichtingen en procedures bij reorganisatie, met aandacht voor begrippen als overtolligheid, opheffing van de functie, passende functie, re-integratiefase, (her)plaatsing en het ontslag wegens reorganisatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de privatisering en daarbij voorkomende specifieke aspecten als detacheren, behoud van rechten bij overgang van onderneming en de Europese Richtlijn Overgang onderneming met zijn doorwerking in het Nederlandse ambtenarenrecht.

Auteur:
mr. H.S.P. Stuiver


Verkrijgbaar bij:

Reorganiseren doe je zo!

Reorganiseren doe je zo!

bij Wolf Legal Publishers

Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.