Help, een ambtenarenrecht procedure! De Algemene wet bestuursrecht op maat gesneden voor de ambtenaar.

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. In deze pocket wordt de gebruiker, of dat nu een rechtsbijstandverlener, een overheidswerkgever of de ambtenaar zelf is, net als in het (e-book) Aspecten van Ambtenarenrecht, inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur die een rol spelen bij het procederen in ambtenarenzaken. Naast inzicht in de Algemene wet bestuursrecht is ook inzicht in de merites van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep vereist. Dit omdat de Centrale Raad van Beroep de hoogste bestuursrechter is in sociale zekerheidszaken en ambtenarenzaken en uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen afwijken van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Kortom, procederen in ambtenarenzaken is een eigen specialisme.

De aspecten van het procesrecht in ambtenarenzaken worden bekeken door de bril van de gebruiker in de praktijk. U zoekt dan ook tevergeefs naar diepgravende en dogmatische beschouwingen. Wel krijgt u vele handreikingen voor de meest voorkomende vragen die een rol spelen bij het procederen in het ambtenarenrecht.

In deze pocket wordt de schijnwerper ondermeer gericht op een verkenning van de verhouding van de Awb met andere (procesrechtelijke) wetgeving, het besluitbegrip waaronder de voor het ambtenarenrecht belangrijke feitelijke handeling, de voorbereiding van beschikkingen, specifieke aspecten van bezwaar en (hoger)beroep waaronder de prorogatie (rechtstreeks beroep op de rechter), de hoorverplichting, de bestuurlijke lus (de tussenuitspraak), de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de “Europese boete” en de kosten van het geding.

Auteur:
mr. H.S.P. Stuiver


Verkrijgbaar bij:

Help, een ambtenarenrecht procedure!

Help, een ambtenarenrecht procedure!

bij Wolf Legal Publishers

Gerelateerde artikelen

Meer weten?

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.