Praktijkgids Ambtenarenrecht

De Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019 is een praktijkgericht en overzichtelijk naslagwerk. Deze actuele gids is uw gereedschap om problemen te voorkomen of op te lossen. Via een overzichtelijke indeling met de levensloop van de ambtenaar als uitgangspunt, is het ambtenarenrecht helder uiteengezet. Daarbij krijgt u veel tips en voorbeelden uit de rechtspraak en praktijk.

De Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019 schetst een volledig beeld van de rechtspositie van de ambtenaar, compleet gemaakt met handige tips en actuele rechtspraak. De uitgave biedt gebruikers het gereedschap dat ze nodig hebben om problemen op het gebied van ambtenarenrecht zoveel mogelijk te voorkomen of adequaat op te lossen; er wordt volop stilgestaan bij actuele wijzigingen in wetgeving.

Het reguliere arbeidsrecht wordt weliswaar van toepassing op (de meeste) ambtenaren, maar de redactie is nu nog uitgegaan van de huidige stand van zaken. Per hoofdstuk worden de belangrijkste gevolgen van de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) besproken. De praktijkgids biedt u het gereedschap om problemen op het gebied van het ambtenarenrecht te voorkomen. Op heldere wijze is het ambtenarenrecht uiteengezet, met veel tips, voorbeelden en uitspraken. Zo krijgt u een actueel inzicht in de rechtspositie van de ambtenaar die werkt bij de rijksoverheid of de decentrale overheid, met in het bijzonder de gemeente.

Natuurlijke levensloop
Door de indeling blijkt duidelijk dat de auteurs de gebruiker van de gids goed voor ogen hebben. De 17 hoofdstukken volgen de levensloop van de ambtenaar. De gids begint met een algemene introductie over het ambtenaarschap, grondrechten en arbeidsvoorwaardenvorming en vervolgt voort met de volledige werkperiode – van aanstelling tot aan pensioen. Heel logisch!

Duidelijke en overzichtelijke inhoudelijke opbouw
De inhoudelijke opzet van deze gids is zeer overzichtelijk. Bij elk onderwerp halen de auteurs eerst de regelgeving aan. Vervolgens vindt u de nadere uitwerking en toelichting daarvan. Voorbeelden uit de jurisprudentie en de praktijk die de uiteenzetting illustreren staan duidelijk in een omlijnd kader. En met een uitroepteken in de kantlijn vragen de auteurs aandacht voor de tips waar u alert op moet zijn. Kortom, het ambtenarenrecht praktisch op een presenteerblaadje.

Geen toekomstig maar huidig recht
Deze praktijkgids gaat uit van het huidige recht. De auteurs hebben wel per hoofdstuk de belangrijkste gevolgen van de Wnra besproken, hoewel die voorlopig nog niet aan de orde is. Verder zijn alle belangrijke nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals jurisprudentie en:

  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Wet Huis voor klokkenluiders
  • Regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ontslag en pensioenen
  • Gedragscode Rijk
  • Individueel Keuzebudget (IKB)
  • Reglement resultaat- en beoordelingsgesprekken
  • Ontwikkelingen kraamverlof / vaderschapsverlof

De gids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever, maar is óók van belang voor de werknemer bij de overheid. Daarnaast kunnen adviseurs en beleidsmedewerkers die in de praktijk met het ambtenarenrecht te maken hebben veel nuttige informatie uit deze gids halen.

Auteurs:
mr. K.F.A.M. Weijling
mr. H.S.P. Stuiver
mr. M.J. Kragten
mw. mr. A.M.A.C. Theunissen
mr. P.L. de Vos
mw. mr. B.M.M. Tijink
J.J.L.M. Aerts GPA


Verkrijgbaar bij:

Praktijkgids Ambtenarenrecht

Praktijkgids Ambtenarenrecht

bij Wolters Kluwer
Praktijkgids Ambtenarenrecht

Praktijkgids Ambtenarenrecht

bij Bol.com

Meer weten?

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.