Normalisering rechtspositie ambtenaren; Eerste Kamer kritisch

De Tweede Kamer heeft begin 2014 zonder al te veel gemor ingestemd met het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. De Eerste Kamer is opvallend kritisch over het wetsvoorstel.

Op 11 november 2014 is het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges  van Staat/Algemene Zaken en Huis van De Koning naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren vastgesteld.
De Tweede Kamer heeft begin 2014 zonder al te veel gemor ingestemd met dit wetsvoorstel dat kort gezegd regelt dat de eenzijdige aanstelling van ambtenaren met ingang 1 januari 2017 wordt vervangen door een arbeidsovereenkomst naar civiel recht. Voor de sectoren defensie, politie en rechterlijke macht wordt een uitzondering gemaakt. De Eerste Kamer is opvallend kritisch over het wetsvoorstel.

De VVD-fractie vraagt om (nogmaals) uit te leggen welk probleem dit wetsvoorstel, inclusief de omvangrijke maatregelen, nu eigenlijk oplost en wijst er op dat:

  • het wetsvoorstel, naast de traditionele ambtenaar (werkzaam in de in het wetsvoorstel uitgezonderde groepen van o.a. defensie, politie en rechterlijke macht) voor wie er “niets verandert”, een “nieuwe ambtenaar” creëert, met een private, tweezijdige arbeidsovereenkomst,
  • steeds meer duidelijk wordt dat de invoering van dit wetsvoorstel een omvangrijke operatie wordt, waaraan aanzienlijke juridische, personele en financiële consequenties zijn verbonden.

De regering en de initiatiefnemers wordt gevraagd een indicatie te geven en deze te koppelen aan een tijdsplanning voor de totale implementatie.

De PvdA-fractie stelt vast dat:

  • er door het wetsvoorstel een (nieuw) onderscheid wordt gecreëerd tussen ambtenaren die wel ambtenaar blijven (defensie, politie en rechterlijke macht) en ambtenaren die een arbeidsovereenkomst krijgen en
  • vraagt aan de initiatiefnemers of zij het verantwoordelijk achten dat zoveel inspanning (qua menskracht en qua financiën) wordt gevergd door een wetsvoorstel dat zijn doel (eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers) voor een belangrijk deel van de ambtenaren niet zal bereiken.

De CDA-fractie spreekt zijn bevreemding uit over het feit dat ruim 120.000 ambtenaren van de in totaal 450.000 ambtenaren waarop het wetsvoorstel betrekking heeft zijn uitgezonderd.
Het komt de leden van de CDA-fractie eveneens vreemd voor dat een kantoormedewerker bij de politie, of een medewerker van de MIVD wel de ambtelijke status behoudt, maar een medewerker van de AIVD niet.
De CDA-fractie vraagt om een inventarisatie van de aanpassing in de wetgeving en van de uitvoeringsmaatregelen die als gevolg van aanvaarding van dit wetsvoorstel op diverse niveaus van de bestuurlijke organisatie noodzakelijk zijn.

Ook de SP en de  SGP stellen kritische vragen.

Het lijkt er op dat het initiatief wetsvoorstel niet op een breed draagvlak in de Eerste Kamer kan rekenen. Wordt vervolgd.

Bron: www.eerstekamer.nl, EK 32.550

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.