Uitstel is nog geen afstel

De behandeling van het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” wordt voortgezet.

Op 9 november 2015 meldde ik dat het initiatief wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” (Kamerstuk 32550), in de ijskast was gezet omdat de initiatiefnemers, na de kritische vragen door de leden van de Eerste Kamer, behoefte hadden aan overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokkenen en verzochten zij de voortzetting van de behandeling tot nader order aan te houden.

Op 26 april 2016 verscheen de nadere order. De initiatiefnemers meldden de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, dat zij inmiddels overleg hebben gehad met de Minister en dat wat hen betreft niets meer in de weg staat aan de voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet.
Of zij, zoals in november 2015 geïndiceerd, ook overleg hebben gehad met andere betrokkenen (en wie dat dan zijn geweest) wordt niet vermeld in deze Kamerbrief.
De Kamerbrief wordt afgesloten met de volzin: “Wij vernemen graag van u wanneer de voortzetting van de behandeling wordt geagendeerd.”

Wij blijven de ontwikkelingen in dit dossier voor u volgen.

hans kl vierkant


Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.