Het derde jaar WW voor gemeenteambtenaren wordt ‘gerepareerd’!

Op 31 maart 2016 heeft de VNG, naar aanleiding van de uitkomst van de ledenraadpleging, besloten de nieuwe cao Gemeenten, voor de periode 1 januari 2016 tot 1 mei 2017, te bekrachtigen. Naast een salarisverhoging van 3% voor 2016 voor de gemeenteambtenaren zijn er ook afspraken gemaakt over ‘reparatie’ van de versobering van de WW.

Het onderhandelaarsakkoord kent, behoudens afspraken over het salaris en de WW, geen materiële veranderingen in de rechtspositie van de ambtenaar. In het akkoord hebben de vakbonden en de VNG afgesproken om het derde jaar WW te ‘repareren’, maar dat is dan wel te betalen door de ambtenaar zelf. Vanaf 1 januari 2016 wordt, door de Wet Werk en Zekerheid, de wettelijke werkloosheidsduur stapsgewijs afgebouwd van 38 maanden naar uiteindelijk 24 maanden in april 2019. Volgens het principeakkoord gaat de CAR-UWO deze verlaagde wettelijke werkloosheidsduur en daarmee de WW-uitkering aanvullen tot het niveau van voor 1 januari 2016. Het addertje onder het gras is wel dat de ambtenaren deze reparatie zelf gaan betalen via een kostendekkende premie.

De afspraken voor de Cao Gemeenten 1 januari 2016-1 mei 2017 luiden als volgt:

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden en is de opbouw van WW-rechten vertraagd. Het beroep op WW-uitkeringen is in de gemeentelijke sector lager dan gemiddeld. De cao-partijen hebben afgesproken om de aanpassingen van de duur en opbouw van de WW als volgt in de CAR-UWO te repareren:

  • vanaf 1 januari 2016 wordt de hoogte en de duur van de WW-uitkering na-wettelijk aangevuld tot de (wettelijke) hoogte, opbouw en duur van de WW-uitkering zoals deze was op 31 december 2015;
  • tijdens bovenstaande gerepareerde duur van de WW-uitkering bestaat recht op een aanvullende uitkering, die overeenkomt met de aanvullende uitkering, zoals vastgelegd in artikel 10d:25 tot en met 10d:29;
  • ambtenaren/werknemers betalen voor deze reparatie van de wettelijke WW-duur en de aanvullende uitkering een kostendekkende premie;
  • de huidige na-wettelijke uitkering, zoals vastgelegd in artikel 10d:30 tot en met 10d:33 (aansluitende uitkering) blijft ongewijzigd en gaat in aansluitend op de gerepareerde WW-uitkering.

Op 24 februari 2016 heeft de VNG een ledenraadpleging Cao Gemeenten 2016 aan alle gemeenten gestuurd. De ledenraadpleging liep tot en met 30 maart 2016. 263 gemeenten hebben een stem uitgebracht. 261 gemeenten stemmen in met het akkoord. De meeste inhoudelijke opmerkingen gingen over de reparatie van de WW: zestien gemeenten vinden dit een principieel onwenselijke afspraak.

De VNG heeft op 31 maart 2016 besloten om de Cao Gemeenten 1 januari 2016 – 1 mei 2017 te bekrachtigen. Zodra de drie vakbonden het akkoord ook bekrachtigen, wordt de wijziging definitief, zodra deze in de CAR-UWO van de respectievelijke gemeenten is verwerkt. We houden u op de hoogte.Medewerker 320x413 kleur 0.3

 


Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.