mr. Koen Weijling

Advocaat en mede-naamgever en -oprichter van het kantoor. Koen Weijling is specialist ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Daarnaast heeft hij een bijzondere belangstelling voor onderwijsrecht. Hij is huisadvocaat van veel overheidswerkgevers en onderwijsinstellingen. Hij treedt ook op voor werknemers en ambtenaren.

  • creëert oplossingen
  • gaat buiten de gebaande paden
  • gericht op samenwerken

In 1992 ben ik civiel- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  In 1993 ben ik aan de slag gegaan bij Van Kleef & Partners, juridisch adviesbureau voor overheid, onderwijs en zorg, waar ik later als partner toetrad. In 2001 verhuisde ik naar Deloitte Juridisch Adviseurs. Ik was daar als senior-manager verantwoordelijk voor de sectie ambtenarenrecht en arbeidsrecht. In 2003 ben ik “voor mezelf begonnen” met een eigen juridisch adviesbureau Weijling Werk & Recht, gericht op langjarig partnerschap met werkgevers in publieke sector. In 2006 startte ik met Hans Stuiver: Stuiver & Weijling Advocaten.

Naast mijn advies- en procespraktijk heb ik altijd onderwijs gegeven en gepubliceerd op het terrein van ambtenarenrecht en arbeidsrecht, onder andere via de Bestuursacademie Nederland, Wolters Kluwer, SDU, RPMS en via ons eigen kantoor.

Ik heb de Postacademische Leergang Arbeidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Postacademische leergang Personeelswetenschappen gevolgd. Daarnaast rondde ik met succes het A’dams ADR-Project, leergang Alternative Dispute Resolution voor Juristen (NMI-Mediator en ADR specialist) 2000-2001 af. Ik ben lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Ambtenaar & Recht .

Mijn drijfveer is het zoeken naar oplossingen in plaats van denken in problemen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Als advocaat Ambtenarenrecht en Arbeidsrecht word ik dagelijks geconfronteerd met moeilijkheden in de samenwerking binnen organisaties, die leiden tot allerlei arbeidsconflicten. Juist dan is samenwerking  en creativiteit van groot belang. Samenwerking tussen conflictpartijen om hun probleem op te lossen, maar ook samenwerking tussen advocaat en de klant, tussen advocaten onderling en met derde betrokken partijen, zoals de rechter. Ik heb veel ervaring met het bereiken van oplossingen in moeilijke situaties. Creativiteit is daarbij belangrijk. Ik draag oplossingen aan en realiseer deze, maak keuzes inzichtelijk  en geef afspraken vorm. Inzet van juridische kennis en vaardigheden zie ik daarbij als middel niet als doel op zich. Mijn passie: goed luisteren, adviseren en coachen, onderhandelen, zo nodig mediation of het maken van de gang naar de rechter, altijd in die volgorde en altijd oplossingsgericht.

 

 

Kennisartikelen

Door klachten over pestgedrag niet serieus te nemen handelt werkgever verwijtbaar

In een uitspraak van 17 februari 2017 van de Rechtbank Amsterdam, oordeelt de kantonrechter in een ontbindingsverzoek van de werkgever (SVB), dat werkneemster niet (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld, omdat zij de zware beschuldigingen aan het adres van collega’s over pestgedrag niet hard kon maken. De SVB vond het uiten van de ongefundeerde beschuldigingen niet professioneel. De kantonrechter is van oordeel dat de SVB verwijtbaar handelde door geen onderzoek naar de beschuldigingen te doen.

Na ontslag kun je niet zomaar alles zeggen over je (ex-)werkgever

In een recent gepubliceerde uitspraak in kort geding (civiel) van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2016:3371) moest de voorzieningenrechter zich uitlaten over de vraag of een ex-docent Economie van een schoolinstelling voor voortgezet onderwijs een verbod kon worden opgelegd om (al dan niet in de media) mondeling of schriftelijk uitlatingen te doen, waarin hij één of meer (oud)werknemers van de instelling en overige gelieerde personen van onrechtmatigheden en/of strafbaar handelen beschuldigt, dan wel suggereert dat daarvan sprake is geweest.

Bibliografie

Van Koen’s hand verschenen o.a. de volgende publicaties:

 

Praktijkgids Ambtenarenrecht

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid

De advocaten/juristen van ons kantoor werken als auteur/redacteur mee aan de Kluwer uitgave Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2022. Dit is een praktijkgericht en overzichtelijk naslagwerk. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Meer info
Praktijkgids Ambtenarenrecht

Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht

Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht is bestemd voor het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs, het bestuursdienstonderwijs, de bestuurspraktijk, de advocatuur en de rechtelijke praktijk.

Meer info

Meer weten over onze expertise?

Neem contact op

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.