ZZP-er krijgt vanaf 1 mei 2016 “zekerheid” vooraf

Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) en treedt per 1 mei 2016 in werking. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt per 1 mei 2016, op dat moment start de overgangsfase van één jaar waarin de Belastingdienst voornamelijk waarschuwend zal optreden. Na 1 mei 2017 wordt door de Belastingdienst scherper handhavend opgetreden.

Essentie van de DBA is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers, op basis van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten, zekerheid hebben over hun relatie. De vraag is daarbij: “Kwalificeert onze relatie als een Overeenkomst van Opdracht, of is toch sprake van een Arbeidsverhouding?” Aan de vooraf goedgekeurde Overeenkomst van Opdracht kunnen partijen, in het bijzonder de opdrachtgever, zekerheid ontlenen omtrent de loonheffing. Op voorwaarde dat partijen de inhoud van de overeenkomst strikt naleven, met name daar waar het betreft de feitelijk verrichtte werkzaamheden, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden (opdrachtnemer is immers geen werknemer) en af te dragen, die verplichting rust dan op de opdrachtnemer om via de inkomstenbelasting loonheffing af te dragen.

Bij die feitelijk verrichtte werkzaamheden kan en gaat het nu, in het VAR-tijdperk, al regelmatig fout, maar is de opdrachtgever, vanwege de nu nog bestaande VAR-vrijwaring, beschermd. Waarom zal deze praktijk vanaf 1 mei 2016 plotsklaps veranderen? Dat kanniewaarzijn, maar vanaf die datum is de opdrachtgever dan wel de ‘klos’ als de feitelijke werkzaamheden van de (model)overeenkomst afwijken en mag hij alsnog loonheffing (plus wellicht verhogingen, boetes en wettelijke rente) afdragen. Tot 1 mei 2017 is er een zekere clementie; tot deze datum handhaaft de belastingdienst alleen bij evidente fraude. Gedurende de periode 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om hun praktijk aan de nieuwe regelgeving aan te passen.

Wat is de bedoeling?
In samenwerking met externe organisaties stelt de belastingdienst algemene modelovereenkomsten op. Deze overeenkomsten zijn niet voor een specifieke beroepsgroep. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche wordt gewerkt, is niet van belang. Opdrachtgevers en opdrachtnemers en hun belangenorganisaties voor branche of beroepsgroep kunnen eveneens overeenkomsten opstellen en ter goedkeuring  voorleggen aan de fiscus. De goedgekeurde overeenkomsten worden door de belastingdienst op hun website gepubliceerd.
Er is geen verplichting om de overeenkomst van opdracht voor gebruik te laten toetsen, of van een goedgekeurd algemeen of branche specifiek model gebruik te maken.
Partijen kunnen, van hun eigen overeenkomst gebruik (blijven) maken; ook na 1 mei 2016. Deze groep opdrachtgevers moet dan zelf bepalen of hij wel/geen loonheffing moet inhouden en loopt het voordeel mis waarmee de belastingdienst nu adverteert en dat heet:

“Voordeel van de zekerheid vooraf dat geen loonheffingen hoeft te worden ingehouden en betaald”.

Medewerker 320x413 7197 kleur 0.3


Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.