Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, stemming Eerste Kamer op 8 november 2016

Op 27 september 2016 en 25 oktober 2016 heeft de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren plaatsgevonden.

Initiatiefnemers en de regering hebben vragen van de Kamer beantwoord en er is door voor en tegenstanders nog eens diepgaand gedebatteerd over het wetsvoorstel. Op 25 oktober 2016 is de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer afgerond.

De Voorzitter sloot het debat als volgt af:

Ik kom tot afhandeling van het wetsvoorstel. Ik hoef de vraag niet meer te stellen, maar stel die volledigheidshalve toch. Wenst een van de leden stemming over het wetsvoorstel? Het antwoord is ja. Ik stel voor om op dinsdag 8 november over het wetsvoorstel te stemmen.”

Daartoe wordt besloten.

Kortom, op 8 november 2016 weten veel ambtenaren of ze, met ingang van een nog vast te stellen datum, door ontslag hun ambtelijke aanstelling verliezen en een “gewone” werknemer worden met een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk recht en een gewone CAO, of dat alles toch blijft zoals het nu is en we overgaan tot de orde van de dag.

Wij blijven dit dossier volgen en houden u op de hoogte.

hans kl vierkant


Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.