ZZP-er en de Wet DBA; wat is de stand van zaken?

Handhaving wet DBA

Vanwege de onduidelijkheden rondom de huidige wet DBA is door het kabinet besloten om tot de invoering van een goed werkend alternatief geen boetes of naheffingen op te leggen bij een overtreding. Sinds oktober 2019 is dit beleid in zoverre aangepast dat er door de Belastingdienst scherper toezicht wordt gehouden op schijnzelfstandigheid, waarbij met name gecontroleerd wordt op ‘kwaadwillendheid’. De spelregels zijn als volgt:

Alternatief wet DBA

Er zijn nog geen concrete voorstellen voor een ‘redelijk en handhaafbaar alternatief voor de Wet DBA’. Minister Koolmees heeft laten weten dat deze opdracht wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. Wel is in januari 2021 gestart met een pilot voor een webmodule waarmee opdrachtgevers, zonder consequenties, kunnen toetsen of ze voor een opdracht een zelfstandige mogen inhuren of dat er een arbeidscontract nodig is. Aan het eind van de vragenlijst wordt een voorlopig oordeel gegeven:

De pilotfase van de webmodule loopt tot september 2021, waarna een evaluatie volgt. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties. Het handhavingsmoratorium wordt pas na de evaluatie afgebouwd.

Toekomstige ontwikkelingen

Naast het feit dat de wet DBA op termijn (waarschijnlijk) wordt vervangen door de opdrachtgeversverklaring (via een webmodule), worden de komende tijd nog meer aanpassingen verwacht inzake de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

In juni 2021 heef de Sociaal Economische Raad haar ontwerp-advies ‘zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ (nummer 21/08) gepresenteerd.
Het is voor het eerst in vijftien jaar dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met kroonleden tot een sociaal-economisch beleid voor de middellange termijn (2021-2025) komen.
In het advies geven sociale partners aan wat een volgend kabinet volgens hen te doen staat op sociaal-economisch terrein. Het advies zal waarschijnlijk grote invloed hebben op de sociaal-economische paragraaf van een nieuw regeerakkoord.

Een belangrijke doelstelling van het advies is om misbruik van flexarbeid tegen te gaan en flexwerkers meer zekerheid te bieden, onder andere door voorstellen te doen om zelfstandigen een steviger positie op de arbeidsmarkt te bieden en schijnconstructies onder zzp’ers te voorkomen.
Relevante punten uit het SER-advies zijn de volgende:

De toekomstige ontwikkelingen zijn (nog) geen wet, de verwachting is echter dat op korte termijn (eind 2021) een en ander gaat veranderen; wij houden u op de hoogte!

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.