Werkgevers en werknemers akkoord over arbeidsmarkthervormingen; het SER-advies

De SER is een belangrijk adviesorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen en adviseert de regering en het parlement. In het advies stelt de SER dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De raad geeft in het advies concreet aan hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen.

Met het oog op de verschuivingen in werkgelegenheid door de grote transities (zoals de energietransitie, digitalisering, vergrijzing en nieuwe technologieën) adviseert de SER bovendien om de komende jaren een adequate infrastructuur te realiseren voor mensen die van baan moeten veranderen zodat er altijd uitzicht is op nieuw werk, voorbeelden zijn van-werk-naar-werk-trajecten (VWNW) en Leven Lang Ontwikkeling (LLO).
Om gelijke kansen te bevorderen en de kwaliteit van onze toekomstige beroepsbevolking te bevorderen adviseert de SER daarnaast het onderwijs en de kindvoorzieningen in Nederland te verbeteren. Ook dient het wettelijk minimumloon verhoogd te worden waarbij de koppeling met uitkeringen in stand blijft.

Voor het arbeidsmarktbeleid betekent dit dat flexwerken wordt beperkt en dat een vaste arbeidsovereenkomst (weer) de norm wordt. Het is nu aan de (toekomstige) wetgever om te beslissen welke onderdelen uit het advies daadwerkelijk worden overgenomen. Hieronder de belangrijkste aanbevelingen uit het advies voor het arbeidsrecht.

A. Reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties

B. Maatregelen om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties te stimuleren

C. Het verrichten van zelfstandige arbeid

Het SER-advies betreft aanbevelingen voor de middellange termijn en zijn (nog) geen wet. Het is aan het (toekomstige) kabinet om de adviezen ter hand te nemen; wij houden u op de hoogte!

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.